×

Diploma d'Especialització en
Management i Gestió de la Indústria Musical

(Postgrau)

3a Edició

Requisits d'Admissió

– Disposar de titulació universitària, d’un cicle formatiu de grau superior o experiència acreditada d’un mínim de dos anys en el sector, privat o públic.
– Durant el procés d'inscripció caldrà adjuntar el currículum i una carta de motivació. La direcció del curs també realitzarà una entrevista personal.
Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
– La direcció i/o coordinació del curs també podrà realitzar una entrevista personal.

Preinscripció i Matrícula

Preinscripció: durant tot el periode de matrícula oberta.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 518 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dona dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol, currículum i carta de motivació.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis